2019-07-17

Endast privatpersoner eller representanter för företag, som är över 18 år och myndig med full juridisk rätt att ingå avtal med annan part, har rätt att utföra inköp via houseoftaste.se. För beställningar under 500 kr utgår en leveransavgift på 60 kr. För beställningar över 500 kr utgår ingen leveransavgift. Undantaget är företagsleveranser då leveransavgift på 60 kr alltid utgår.

Pris och betalning

Priserna för de beställda varorna är de som anges på houseoftaste.se dagen då ordern läggs. Alla priser är angivna inklusive moms om inte annat anges.

Leverans

Leverans av dina varor sker till Postens utlämningsställen. Det är du som kund som är ansvarig för att skriva dina rätta adressuppgifter.

Reklamation & ångerrätt Om något fel skulle föreligga ber vi dig kontakta Mountainfield AB. Vårt ansvar är begränsat till varans värde.. För att varan ska kunna reklameras måste originalförpackningen finnas kvar.

Privatpersoner har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.  Du kan därför inte ångra köp av matvaror.

Tvist Vid en eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.